Hapen thirrjet për aplikime në programin e akselerimit OFIÇINA 2018

 Are you a STARTUP?

The day has finally come: the application for our next Acceleration Program is now open!

Hapen thirrjet për aplikime në programin e akselerimit OFIÇINA 2018

Për të gjithë të rinjtë që duan të zhvillojnë idetë e tyre të biznesit, hapet thirrja për aplikime në programin e akselerimit OFICINA 2018.

Je një Startup i ri, ke një produkt/shërbim inovator dhe të nevojitet një ndihmë e specializuar për të krijuar biznesin tënd të ri?

Atëherë, apliko për programin e akselerimit OFIÇINA duke plotësuar formularin online tek www.OFICINA.al

Programi i akselerimit OFIÇINA fokusohet në nxitjen dhe mbështetjen e iniciativave sipërmarrëse inovatore. Për një periudhe 6 mujore Startupet e përzgjedhura do të punojnë  ngushtësisht me stafin e qendrës OFICINA me qëllim arritjen e objektivave të tyre të biznesit, për një zhvillim sa më të shpejtë dhe të qendrueshëm. Përmes një kombinimi të mirë strukturuar workshop-esh, sesioneve të mentorimit, ekspertizave ligjore, financiare, menaxheriale si dhe mundësi angazhimi në aktivitete të ndryshme në fushën e teknologjisë dhe sipërmarrjes, themeluesit e startup-eve do të kristalizojnë idetë dhe planet e tyre të biznesit, do të krijojnë modelin e biznesit si dhe do të kenë finalizuar një produkt të testuar gati për tu lancuar në treg.

Në përfundim të programit të akselerimit, Startup-eve më të mira do t’u ofrohet mundësia për investime të drejtpërdrejta me qëllim zhvillimin më tej të biznesit të tyre.

Si funksionon OFIÇINA?

Faza e parë – Aplikimet

15 aplikimet më të mira do të përzgjidhen për të kaluar në një fazë të dytë prezantimi përpara një paneli ekspertësh. Fituesit e fazës së prezantimit do të fitojnë të drejtën për tu përfshirë në programin e akselerimit OFIÇINA.

Çfarë ofron programi i akselerimit OFIÇINA? Faza e dytë – Akselerimi

Të gjithë fituesit e programit OFIÇINA do të kenë mundësinë të punojnë ngushtësisht me stafin e qendrës OFICINA, i përbër nga ekspertë lokal dhe ndërkombëtar, në ambiente pune kreative për të zhvilluar biznesin e nisur. Si pjesë e programit të akselerimit OFIÇINA 2018 fituesit do të jenë të përfshirë në një program intensiv trajnimesh në fushën e të bërit biznes, ekspertiza mbi Startup-in që ata drejtojnë në fushat ligjore, financiare, menaxheriale. Pjesmarrësit do të kenë mundësinë të mentorohen nga sipërmarrës të suksesshëm të programit. Gjithashtu ata do të jenë pjesë e jetës sociale si dhe në eventet e ndryshme që do të zhvillohen pranë OFIÇINA-s.

Ju Pyesni – OFIÇINA Përgjigjet

Kur mund të aplikoj?
Procesi i aplikimit do të vazhdojë të jetë i hapur deri në datën 30 Nentor 2018.

A duhet të kem një grup pune apo mund të aplikoj edhe si individ?
Preferohet që grupi të jetë i krijuar përpara se ju të paraqisni kërkesën tuaj për aplikim, por gjithsesi nuk do të përjashtohen aplikimet nga sipërmarrës individual, për sa kohë që ata do të jenë të përkushtuar për të ndërtuar një grup pune gjatë programit të akselerimit. Rekrutimi i individëve të aftë përbën sfidë, por ngritja e një grupi pune do të lehtësonte ndërtimin e një biznesi të qëndrueshem dhe të suksesshëm.

A është kusht që sipërmarrja të jetë e orientuar në fushën e teknologjisë së informacionit?
Jo domosdoshmërisht. Programi OFIÇINA është ndërtuar për të nxitur iniciativat sipërmarrëse. Edhe pse preferohen iniciativa në fushën e teknologjisë së informacionit, çdo ide inovatore është e mirëpritur. Ne ju këshillojmë fuqimisht për të aplikuar, pasi programi ka shumë për të ofruar.

A është ky program vetëm për studentët?
JO detyrimisht. OFIÇINA është në mbështetje të të gjitha grupeve të cilët kanë filluar tashmë të zhvillojnë idetë e tyre dhe kanë përkushtimin, energjinë dhe kohën e nevojshme për të ndjekur programin e akseleratorit OFIÇINA.

A mund të marr pjesë nëse jam në një marrëdhënie pune apo jam duke ndjekur studimet?
Sigurisht që PO. Programi OFIÇINA do të përpiqet t`iu përshtatetnevojave tuaja, gjithsesi duhet të keni parasysh që shumica e veprimtarive do të zhvillohen gjatë ditës dhe nuk do të mund të përsëriten në mbrëmje. Është shumë e rëndësishme për punën tuaj që ju të merrni pjesë në aktivitetet e programit të akseleratorit OFIÇINA.

A pranon OFIÇINA aplikantë të cilët vijnë jo nga Tirana?
Patjetër që PO. Akseleratori OFIÇINA mirëpret dhe inkurajon aplikantë nga e gjithë Shqipëria dhe rajoni.

A duhet që të gjithë anëtarët e grupit tim të jenë shqiptarë?
Absolutisht JO. Gjithsesi, për lehtësi komunikimi preferohet të paktën një anëtar i grupit të komunikojë gjuhën shqipe.

A ka një tarifë për të marrë pjesë në programin e akselerimit OFIÇINA?
JO, nuk ka asnjë tarifë për të marrë pjesë në programin OFIÇINA. Mentorët dhe bashkëpunëtorët tanë do të ofrojnë shërbimet e tyre pa pagesë pasi ata besojnë në misionin dhe filozofinë e programit të akselerimit OFIÇINA.

A është i domosdoshëm plotesimi i formularit në gjuhën angleze?
Jo domosdoshmerisht. Formulari mund të plotesohet edhe ne gjuhen shqipe por është e këshillueshme që pjestarët e Startup-it të kenë njohuri të gjuhës angleze pasi kjo do të lehtësonte integrimin me ekspertët e huaj që ofron programi.

Çfarë ndodh në rast se përzgjidhem por nuk mund të marr pjesë në program për një javë ose më shumë?
Të gjitha aktivitetet në programin e akseleratorit janë të ndërlidhura dhe kjo është shumë e rëndësishme për zhvillimin e biznesit tuaj. Megjithatë, në situata dhe rrethana të veçanta të cilat do ta bënin të pamundur praninë tuaj, kërkohet njoftimi paraprakisht i stafit të OFIÇINA-s në mënyrë që të vlerësohet mundësia për t`iu përshtatur nevojave.

A merr OFIÇINA një pjesë të kapitalit nga bizneset e regjistruara për programin e akselerimit?
Per këtë thirrje OFIÇINA nuk merr asnjë kapital për ofrimin e paketës së shërbimeve për të gjitha grupet, ku përfshihen shërbimet ligjore dhe mbështetëse, ekspertët e nivelit të lartë si konsulentë, programet softëare, aktivitetet sociale, hapësirat për zyrë, ambientet e takimeve, dhe shumë më tepër.

A do të përfitoj unë fonde në fund të programit të akseleratorit, në DEMO DAY?
OFIÇINA do t’iu ofrojë mundësinë për të prezantuar biznesin përpara investitorëve, por nuk garanton përfitimin e fondeve nga investitorët. Ajo çfarë mund të bëjmë me siguri për ju është përgatitja nëpërmjet praktikave dhe udhëzimeve të ekspertëve më të mira në këtë fushë, për të bërë një prezantim të shkëlqyer përpara investitorëve.

Çfarë ndodh nëse në fund të programit nuk do të kem një biznes të suksesshëm?
Nëse në fund të programit të akselerimit, biznesi juaj nuk do të jetë i ‘suksesshëm’, ju sigurojmë se do të fitoni një besim më të lartë në vetvete dhe do të jeni të pajisur me njohuri të vlefshme në të bërit biznes dhe një pamje më të qartë në iniciativat e ardhshme si sipërmarrës. Dështimi nuk është alternativë për sukses, ai është diçka që duhet të shmanget, gjithashtu është një pengesë e përkohshme për t`iu drejtuar në një rrugëtim më të madh dhe të rëndësishëm.

Read More

Validating and Customer Interviews

This is a must attend workshop for everyone who wants to learn the basic tools in validating a business idea. Learn the fundamentals that every young entrepreneur should know when thinking about launching a startup

Hosted by: Kathleen Fritzsche and Erkens Gjini

Key Notes:

 • Intro to Testing
 • What is an MVP
 • Hypothesis Testing
 • Validating Learning
 • Empathy map
 • Right approach to customer interviews

Limited Seating: 25

Ticket Price : 500 ALL ( at the door)

Come and receive a free copy of the book “The MOM Test”

About the Host:
Kathleen FritzscheStartup Enthusiast and Specialist at Zoi

Kathleen Fritzsche is an experienced entrepreneur from Germany who has been involved in the startup community since 2010. That’s when she attended her first Startup Weekend. Since then, she has co-organized and facilitated many events in several countries, including Bosnia and Bulgaria. Kathleen co-founded StartUp Stuttgart in 2011, the main startup community in Southwest Germany, and Accelerate Stuttgart in 2012, with the vision to support early-stage startups in the region. Accelerate Stuttgart created and ran the first privately funded accelerator program in Stuttgart. Since September 2017, Kathleen is working as Specialist for Zoi in Berlin, a tech consulting firm with focus on public cloud infrastructure, AI and IoT. Kathleen is a travel and startup enthusiast, sometimes also writing for her own blog.

Read More

Successful Entrepreneurs Should be Mentoring – Mr. Jeffrey Hoffman

Swisscontact SECO Entrepreneurship Program, on September 26th (Monday) at 17:00h, organizes an exclusive event for high profile business people at Rogner Hotel Tirana.

The guest star of this event will be Mr. Jeffrey Hoffman from the United States.

Jeffrey Hoffman is a successful entrepreneur and CEO of many well-known companies. Founder of several start-ups and manager of different ventures, including priceline.com, uBid.com, ColorJar, etc. For more information, you can visit his Linkedin Profile on https://www.linkedin.com/in/jeffhoff. His mission in Albania is to share his experience and personal benefits from mentoring, sharing experience, and giving back to young entrepreneurs.

Read More

hub:raum Roadtrip – Tirana

hub:raum – innovation hub for startups set up by Deutsche Telekom – starts the journey in search of innovative startups around Central and Eastern Europe with a focus in three areas: Smart City, Logistics & Transportation, and Omnichannel. Also, startups from other areas and disruptive IoT makers are very welcome.

On September 23rd hub:raum in cooperation with OFICINA HUB will visit OFICINA to hunt for promising young businesses which could participate in a new formula of well-known across Europe program – WARP Sprints and discuss how startups can benefit from the cooperation with Deutsche Telecom.

We invite you to our joint event – come, meet hub:raum and see what they can do for your startup from Smart City, Logistics & Transportation and Omnichannel areas (but you should also join us if you are from wide IoT, big data, cloud, mobile security, e-health areas).

Agenda:

18:15 Registration

18:30 Welcome word

18:35 hub:raum keynote by

18:50 Panel discussion – Telco vs Startups: a perfect fit or a bad clash?

19:30 Startups pitching

20:30 Wrap-Up

20:40+ Refreshments & networking

hub:raum offers mentoring, know-how, co-working space, direct access to hub:raum and Deutsche Telekom decision makers and over 150 million customers (smart money) with benefits you can get on the spot:

 • pre-selection to WARP Sprints
 • hub:raum partner deals (e.g. $5.000 in Amazon Web Services)
 • hub:raum mentoring & know-how
 • an access to the free office spaces in Krakow/Berlin/Tel-Aviv
 • invitation to the potential acceleration and seed-investment (up to 300.000 EUR)

Sign up, come and say hello to hub:raum – pitch your ideas and they can help you to be the next big thing!

Read More

Julien Coustaury – Coming to Albania to scout good teams with good ideas

OFICINA HUB, and Startup Grind Tirana,  are proud to host Julien Coustaury, a fantastic investor, founder, entrepreneur and CEO.

For all Founders and Startups, you have a chance to make a 3 Minute Pitch to Julien during the networking hours. You might get funded. 🙂

Reserve your ticket online, and become a featured attendee. (click the link below)

https://www.startupgrind.com/events/details/startup-grind-tirana-presents-julien-coustaury-fil-rouge-capital#/

​—

Julien Coustaury is the Managing Parter of Fil Rouge Capital, and has over 20 years of relevant experience in manufacturing and services, much of it at CEO level. He has worked in more than 80 countries across five continents and participated in over $1.7bn of purchase, sale and financing transactions.

Julien is also the co-founder and entrepreneur in residence of ABC Accelerator in Slovenia and runs its VC arm ABC First Growth .

As part of the founding team of Double Recall, Julien attended Y Combinator batch of Summer 2011.

Julien has invested in more than 70 early stage ventures (startups), mainly focusing on B2C software with some hardware exception likeH20Pal, the first hydration tracker on the market.

Julien currently serves on the board of Symvaro, H20pal and Europronet . He holds a master’s Degree in Telecom engineering. Julien is an avid wakeboarder and never says no to a good glass of Bordeaux wine.

He is coming to Albania to scout good teams with good ideas.

Read More

Master Mentoring Workshop

On September 8 – 9, 2016, Swisscontact SECO Entrepreneurship Programme organized in collaboration with OFICINA HUB, the Master Mentoring Workshop with the main aim to motivate mentors to mentor but in the meantime help the Accelerators Staff better recruit mentors for their mentoring program. Facilitated by Mike Ducker (J.E. Austin and Ecosystem Forum) who’s work to develop entrepreneurial ecosystems in emerging markets has been praised by President Obama, Secretary of State Clinton, and the Prime Minister of Armenia. He is currently the founder of the Ecosystem Forum a platform to share effective practice’s to build ecosystems in emerging markets; and Celik Nimani (Frakton and Zombie Soup) a well-recognized professional with a consistent record of achievement in developing new business, driving profitability, and building the foundation for trusted client partnerships.

On both dates, participants in this practical workshop, learning by doing experience between Mentors and Startups had the possibility to exercise Business Model Canvas Exercise. Also, an added value of the workshop was the fact that new potential mentors were introduced to the Albanian Startup Ecosystem and Accelerators in Albania. Based on their experience in this workshop, which they found very useful and empowering, some of them have already decided to be engaged for a certain time in different Accelerator Programs.

Read More

PR for your activities and your achievements

Traditional media in Albania is characterized by a lack of interest when it comes to reporting on entrepreneurship and the startup ecosystem. On the other hand, being present and visible in media is vital for the success of Entrepreneurial Ecosystem Actors and Entrepreneurs.

For this reason, to train the media journalists and Albanian Entrepreneurial Ecosystem Actors on how to PR for their activities and their achievements, Swisscontact SECO Entrepreneurship Program has organized in the Premises of the newly launched Accelerator, OFICINA, a two-day training.

The main aim of this practical training was to give the best PR Practices to Accelerators/Incubators, Entrepreneurs, and Startups and to teach new ways and techniques for A/I, Entrepreneurs, and Startups to capture the interest of the media. During the training, journalists that cover entrepreneurship were present and networked with the participants.

The two well-known professionals trainers, Carloz Perez a Trainer and Motivational Lecturer /Content Marketing Developer, and Tomas Matas Martines, Media Consultant and Entrepreneur during all two days, trained the participants in this very interactive workshop on how to deal and curate your presence in media, traditional and new media.

Read More

Creating a Stellar Value Proposition

On June 13, 2016, OFICINA Hub an initiative of Harry Fultz Institute in collaboration with Swisscontact SECO Entrepreneur Programme hosted a seminar on the topic of Creating a Stellar Value Proposition for your Target Market and Defining a Branded Message in the Era of Meaningful Experiences. Facilitated by: Tracy Sparks, DMBA Innovation and Strategy Designer and an expert with years of experience in designing businesses for growth. This was the kick-off of the Train the Trainer program – a four parts series. Train the Trainer program focuses on assessing and improving the business model of start-up accelerators in order to support and enhance the readiness of entrepreneurs to start and grow a business.  The participants got introduced to design thinking as a global framework for business, product, and service development that meets customers’ needs and drives business success. Woven in the training were experiential exercises that promoted the development of company culture and identifying a common language of shared company.

Read More

OFICINA HUB – Hapen thirrjet për aplikime

Hapen thirrjet për aplikime në programin e akselerimit OFIÇINA

Çfarë është OFIÇINA?
OFIÇINA është një iniciativë strategjike në mbështetje të tranzicionit shqiptar drejt një ekonomie të bazuar në dije. Misioni i saj është investimi në zhvillimin e një industrie të re të teknologjisë, në mënyrë që të formësohet një qendër rajonale dhe një përqëndrim kompanish të ndërlidhura midis tyre të cilat bashkëpunojnë dhe nxisin njëkohësisht konkurencën. OFIÇINA mbështet sipërmarrësit e rinj të zhvillohen duke sjellë teknologji dhe biznese komercialisht të qëndrueshme në tregun lokal dhe atë global, si dhe kontribuon drejtpërdrejt në krijimin e vendeve të reja të punës për të rinjtë. OFIÇINA është një projekt i përbashkët i Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqiperinë dhe Institutit Harry T. Fultz.

Si funksionon OFIÇINA? Faza e parë – Aplikimet
15 aplikimet me të mira do të përzgjidhen për të kaluar në një fazë të dytë prezantimi përpara një paneli ekspertësh. Fituesit e fazës së prezantimit do të fitojnë të drejtën për tu përfshirë në programin e akselerimit OFIÇINA.

Çfarë ofron programi i akselerimit OFIÇINA? Faza e dytë – Akselerimi
Për të gjithë fituesit e programit OFIÇINA do të ofrohen ambiente pune për të zhvilluar biznesin e nisur. OFIÇINA gjithashtu do të ofrojë një program të strukturuar mentorimi nga sipërmarrës të suksesshëm, trajnime në fushën e të bërit biznes, mundësinë e pjesëmarrjes në eventet e ndryshme që do të zhvillohen pranë OFIÇINA-s, si dhe takime të drejtpërdrejta me investitorë potencialë.

Ju Pyesni – OFIÇINA Përgjigjet

Kur mund të aplikoj?
Procesi i aplikimit hapet në datën 17/05/2016 dhe do të vazhdojë të jetë i hapur deri në datën 25/06/2016.

A duhet të kem një grup pune apo mund të aplikoj edhe si individ?
Preferohet që grupi të jetë i krijuar përpara se ju të paraqisni kërkesën tuaj për aplikim, por gjithsesi nuk do të përjashtohen aplikimet nga sipërmarrës individual, për sa kohë që ata do të jenë të përkushtuar për të ndërtuar një grup pune gjatë programit të akselerimit. Rekrutimi i individëve të aftë përbën sfidë, por ngritja e një grupi pune do të lehtësonte ndërtimin e një biznesi të qëndrueshem dhe të suksesshëm.

A është kusht që sipërmarrja të jetë e orientuar në fushën e teknologjisë së informacionit?
JO domosdoshmërisht. Programi OFIÇINA është ndërtuar për të nxitur iniciativat sipërmarrëse. Edhe pse preferohen iniciativa në fushën e teknologjisë së informacionit, çdo ide inovatore është e mirëpritur. Ne ju këshillojmë fuqimisht për të aplikuar, pasi programi ka shumë për të ofruar.

A është ky program vetëm për studentët?
JO detyrimisht. OFIÇINA është në mbështetje të të gjitha grupeve të cilët kanë filluar tashmë të zhvillojnë idetë e tyre dhe kanë përkushtimin, energjinë dhe kohën e nevojshme për të ndjekur programin e akseleratorit OFIÇINA.

A mund të marr pjesë nëse jam në një marrëdhënie pune apo jam duke ndjekur studimet?
Sigurisht që PO. Programi OFIÇINA do të përpiqet t`iu përshtatetnevojave tuaja, gjithsesi duhet të keni parasysh që shumica e veprimtarive do të zhvillohen gjatë ditës dhe nuk do të mund të përsëriten në mbrëmje. Është shumë e rëndësishme për punën tuaj që ju të merrni pjesë në aktivitetet e programit të akseleratorit OFIÇINA.
A pranon OFIÇINA aplikantë të cilët vijnë jo nga Tirana?
Patjetër që PO. Akseleratori OFIÇINA mirëpret dhe inkurajon aplikantë nga e gjithë Shqipëria dhe rajoni.

A duhet që të gjithë anëtarët e grupit tim të jenë shqiptarë?
Absolutisht JO. Gjithsesi, për lehtësi komunikimi preferohet të paktën një anëtar i grupit të komunikojë gjuhën shqipe.

A ka një tarifë për të marrë pjesë në programin e akselerimit OFIÇINA?
JO, nuk ka asnjë tarifë për të marrë pjesë në programin OFIÇINA. Mentorët dhe bashkëpunëtorët tanë do të ofrojnë shërbimet e tyre pa pagesë pasi ata besojnë në misionin dhe filozofinë e programit të akselerimit OFIÇINA.

Çfarë ndodh në rast se përzgjidhem por nuk mund të marr pjesë në program për një javë ose më shumë?
Të gjitha aktivitetet në programin e akseleratorit janë të ndërlidhura dhe kjo është shumë e rëndësishme për zhvillimin e biznesit tuaj. Megjithatë, në situata dhe rrethana të veçanta të cilat do ta bënin të pa mundur praninë tuaj, kërkohet njoftimi paraprakisht i stafit të OFIÇINA-s në mënyrë që të vlerësohet mundësia për t`iu përshtatur nevojave.

A merr OFIÇINA një pjesë të kapitalit nga bizneset e regjistruara për programin e akselerimit?
Per këtë thirrje OFIÇINA nuk merr asnjë kapital për ofrimin e paketës së shërbimeve për të gjitha grupet, ku përfshihen shërbimet ligjore dhe mbështetëse, ekspertët e nivelit të lartë si konsulentë, programet software, aktivitetet sociale, hapësirat për zyrë, ambientet e takimeve, dhe shumë më tepër.

A do të përfitoj unë fonde në fund të programit të akseleratorit, në DEMO DAY?
OFIÇINA do t’iu ofrojë mundësinë për të prezantuar biznesin përpara investitorëve, por nuk garanton përfitimin e fondeve nga investitorët. Ajo çfarë mund të bëjmë me siguri për ju është përgatitja nëpërmjet praktikave dhe udhëzimeve të ekspertëve më të mira në këtë fushë, për të bërë një prezantim të shkëlqyer përpara investitorëve.

Çfarë ndodh nëse në fund të programit nuk do të kem një biznes të suksesshëm?
Nëse në fund të programit të akselerimit, biznesi juaj nuk do të jetë i ‘suksesshëm’, ju sigurojmë se do të fitoni një besim më të lartë në vetvete dhe do të jeni të pajisur me njohuri të vlefshme në të bërit biznes dhe një pamje më të qartë në iniciativat e ardhshme si sipërmarrës. Dështimi nuk është alternativë për sukses, ai është diçka që duhet të shmanget, gjithashtu është një pengesë e përkohshme për t`iu drejtuar në një rrugëtim më të madh dhe të rëndësishëm.

Si mund të aplikoj për programin e akselerimit OFIÇINA? Fillimisht duhet të navigoni në faqen zyrtarë të akseleratorit të biznesit OFIÇINA (www.oficina.al) dhe të klikoni në menunë APPLY. Bëni regjistrimin e profilit tuaj duke plotësuar formularin që do të shfaqet kur të klikoni në menunë REGISTER.
Pasi të keni përfunduar me regjistrimin e profilit tuaj, mund të logoheni brenda faqes te menuja LOGIN nëpërmjet e-mailit të regjistruar dhe fjalëkalimit të zgjedhur nga ju.
Hapi i dytë pas logimit është ai i krijimit të një Startup-i të ri duke klikuar te menuja MY STARTUPS dhe pastaj në linkun +Create a new Startup. Ju lutem plotësoni formularin i cili do t`iu shfaqet në ekran.
Pasi të keni përfunduar me regjistrimin e Startup-it tuaj ju mund ta plotësoni edhe me pjestarë të tjerë në startup duke klikuar te startup-i juaj tek butoni ADD MEMBER (Pjestaret e tjere duhet gjithashtu te kene regjistruar profilin e tyre ne faqe.
Pasi të keni përfunduar me plotësimin e plotë të Startup-it, ju mund te aplikoni për programin e akselerimit OFIÇINA duke klikuar tek opsioni APPLY dhe duke plotësuar formularin që do t`iu shfaqet.
Vini re: Ju mund të ruani ndryshimet e realizuara në formatin e aplikimit duke klikuar në butonin SAVE DRAFT dhe mund të riktheheni përsëri për të bërë ndryshimet e dëshiruara duke klikuar tek opsioni VIEW MY SAVED DRAFT APPLICATIONS. Pasi të siguroheni që e keni plotësuar formularin në mënyrë të rregullt klikoni mbi butonin SUBMIT dhe aplikimi juaj do të dërgohet për vlerësim.

Read More

OFICINA HUB welcomes ICT Awards

Albanian ICT Awards në bashkëpunim me OFICINA HUB me nxënës të Institutit Harry Fultz në Tirane. Tema kryesore e diskutimeve përveç asaj të prezantimit të kategorive dhe formave të aplikimit ishte pikërisht çmimi ICT Ylli në Ngritje i Vitit si një kategori me potencial pikërisht për këto grupmosha.

Gjatë workshop-it ekipi i Albanian ICT Awards u njoh me disa prej punimeve të nxënësve të kësaj shkolle ku duam të veçojmë dy prej tyre që ishin Hexacopter-i dhe Dronët bujqësorë.

Read More